BLOGWOLLE [ high quality garments ]

Najstarsza wzmianka o bawełnie w źródłach pisanych pochodzi sprzed ponad 3 tysięcy lat – jest w Rygwedzie. Pod koniec XVI w. p.n.e. bawełna zadomowiła się w cieplejszych regionach obu Ameryk, Afryki i Eurazji.
W uprawie znajduje się wiele gatunków i odmian bawełny, zarówno jednorocznych, zielonych, jak i wieloletnich krzewiastych. Zależnie od warunków przyrodniczych, gatunku bawełny oraz sposobów uprawy długości i jakości włókna znacznie się różnią.
bawelna
Warunki uprawy
Bawełna jest rośliną wymagającą jednostajnie wysokiej (21-22C) temperatury i na ogół nie mniej niż 200 dni wolnych od mrozu. Nasłonecznienie ma również duże znaczenie, zwłaszcza we wczesnym okresie wzrostu i w stadium dojrzewania. Jest ona natomiast mniej wrażliwa na ilość wilgoci, potrzebuje jednak co najmniej 180-200 mm opadów w okresie wegetacyjnym, z wyjątkiem okresu dojrzewania, który musi być dość suchy, gdyż opady powodują wówczas ciemnienie włókna.

Cykl produkcyjny
Uprawa bawełny wymaga znacznych nakładów siły roboczej. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie mechanizacja uprawy bawełny poczyniła duże postępy, nakłady żywej siły roboczej są wyższe niż przy uprawie jakiejkolwiek innej rośliny. W drobnych gospodarstwach Egiptu, gdzie większość prac wykonuje się ręcznie, uprawa bawełny absorbuje 5-6 razy tyle pracy, co jakakolwiek inna roślina.
Cykl produkcyjny bawełny jest wszędzie podobny. Po przygotowaniu ziemi sadzi się nasiona rzędami. Przy uprawie mechanicznej muszą być one większe, przy ręcznej bawełna może być siana gęściej. Młode rośliny wymagają okopywania i przerywania. Ziemia pomiędzy rzędami bawełny musi być co pewien czas uprawiana na nowo w celu niszczenia chwastów i napowietrzenia gleby.
Bardzo pracochłonny jest zbiór bawełny.
zbioryb
Gdy tylko torebki nasienne zaczynają pękać, wszystkie siły kieruje się na zbieranie włókna, przy czym do pracy angażuje się często robotników z pobliskich miast, a nawet sprowadzanych z zagranicy. Zebraną bawełnę odwozi się do oczyszczalni, gdzie odbywa się odziarnianie, czyli oddzielanie włókna od nasion.

Bawełna zmodyfikowana genetycznie
Dzięki inżynierii genetycznej uzyskano genetycznie zmodyfikowaną bawełnicę, odporną na większość szkodników. Pozwoliło to ograniczyć użycie pestycydów niemal o 80%. Areał uprawny zmodyfikowanej rośliny szacowano na 20% całości – 67 tys. km² w 2002 r. W 2003 r. ilość bawełny uzyskana z upraw zmodyfikowanych genetycznie wyniosła w USA 67% całości. Wprowadzenie genetycznie zmodyfikowanej bawełnicy w Australii okazało się porażką. Zbiory były o wiele niższe od przewidywanych, a rośliny zapylały się wzajemnie z innymi odmianami, co było przyczyną prawnych kłopotów niczego nie podejrzewających plantatorów. Mimo to, wprowadzenie drugiej odmiany zmodyfikowanej bawełnicy doprowadziło do wzrostu areału uprawnego roślin modyfikowanych do 15% całości w 2003 r. Od 2004 r. zakazano uprawy pierwotnej odmiany.

Bawełna organiczna
Bawełna organiczna jest uzyskiwana z upraw nie stosujących pestycydów i dodatków chemicznych do nawozów, w oparciu o metody bardziej przyjazne ekologicznie. Używa się jej do wytwarzania ekskluzywnych produktów – od chusteczek po kimona. Istnieją różne poziomy certyfikatów dla bawełny organicznej, minimalnym wymogiem jest uprawa roślin na glebie wolnej od chemikaliów od co najmniej trzech lat.

Najwięksi producenci i importerzy
Największymi producentami bawełny na świecie są Chiny i Stany Zjednoczone. Dalsze miejsce w produkcji bawełny zajmują Indie, Pakistan, obszar byłego ZSRR. Z pozostałych krajów poważniejszą rolę grają Egipt, Brazylia, Meksyk i Turcja a w europie Grecja, Bułgaria i Hiszpania.
Największym importerem bawełny jest Japonia, a następnie Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy. Mniej importują Indie, Polska, Belgia, Holandia i Kanada.

/ źródło Wikipedia /